Čeká vás inventura?

20. Úno, 2020 | Novinky

Inventura vůbec nemusí být obávaným strašá­kem, kvůli kterému mají skladníci i vedoucí skladu těžké spaní. Naopak. Díky ní získáváte potřebný přehled o reálných zásobách a po­máhá vám udržovat ve skladu pořádek. Podle zákona o účetnictví musíte skutečný stav ma­jetku a závazků k určitému dni zjišťovat mi­nimálně jednou ročně. V mySTOCK® jsme se proto na inventury zaměřili a na základě osvědčené praxe jsme pro ně vyvinuli stan­dardní řešení tak, aby vyhovovalo všem našim zákazníkům a abychom jim předali „best prac­tices“ řízení skladu.

Inventury v mySTOCK® podporují práci s atri­buty, které slouží pro rozpad do skladových karet, jsou vícejazyčné a v procesu je zapracována logika opakovaného počítání. Skladníci mo­hou provádět inventury naslepo bez srovnání s očekávaným stavem, nebo mohou mít na PDA skutečné množství zobrazeno. Samozřejmostí je možnost provádět inventuru v celém skladu, pouze na konkrétním umístění nebo třeba za určitý sortiment. Případné inventurní rozdíly se evidují ve virtuálním úložišti, což umožňuje flexibilní řešení přebytků a mank v rámci pro­vozu, neboť pro takové položky nemusí existovat samostatný sklad. Kdykoliv během roku máte také možnost zobrazit si aktuální stav rozdílů.

Standardizované řešení inventur v mySTOCK® vám pomůže provést přesnou a rychlou inventuru zásob a poskytne výsledky okamžitě po je­jím dokončení.

Chcete se o našem WMS dozvědět více? Kontaktujte nás, rádi se s vámi sejdeme!

Kontaktujte nás, rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 mystock@kvados.cz