Komplexní procesy

mySTOCK® WMS je tady pro vás, aby vám vyřešil oblasti plánování, řízení a vyhodnocení skladovacích procesů. Systémové příkazy jsou prováděny pomocí mobilní aplikace v terminálech (PDA). V PDA jsou zpracovávány jednotlivé úkoly na základě požadavků vyplývajících z přijatých příjemek, expedičních objednávek, dle potřeby reorganizace skladu a jiných.

Účelem efektivního řízeného skladování je mít:

spolehlivé zajištění dodávek (z hlediska kvality, množství a termínů, optimální výběr dodavatele)
– permanentní vyhodnocování stavu zásob (optimální množství, strukturu, možnost změn)
– udržování přesných informací o stavu a pohybu zásob „on line“ (včasná signalizace kritické hladiny zásob, analýza stavu a pohybu zásob sloužící ke strategickému rozhodování o financování zásob).
– mít dokonalý systém predikce potřeb (co nejpřesnější stanovení budoucích potřeb na dané období – stanovení kvantitativních, časových
a hodnotových parametrů budoucích objednávek a podmínek dodávek)

mySTOCK® WMS obsahuje mobilní zařízení s aplikací, která slouží k provádění skladových operací přímo ve skladu (připojení je zajištěno pomocí Wi-Fi sítě). Jedná se například o příjem, výdej nebo přeskladnění. Produkt pro obsluhu uživatelem využívá definované typy obrazovek (přihlašovací, seznamové, zobrazující detail, informační, apod.). Tyto obrazovky na sebe logicky navazují podle potřeb a procesů zákazníka.
Dodáváme multijazykové řešení.

Design obrazovek navrhujeme s maximálním ohledem na intuitivnost a ergonomii ovládání. Pomocí průvodců jednotlivými procesy eliminujeme chyby obsluhy.

mySTOCK® WMS řeší tyto oblasti a procesy:

Příjem
a naskladnění

Vychystávání a multisběr

Lokalizace a optimalizace umístění

Přeskladnění a výdej
Inventury
Manažerský reporting
Příjem a naskladnění
Vychystávání a multisběr
Lokalizace a optimalizace umístění
Přeskladnění a výdej
Inventury
Manažerský reporting

Pro manažery máme připravený přehledný reporting. Aktuální stav expedice je také zobrazován na velkoplošných obrazovkách, můžete tak přímo
v provozu vidět např. zbývající zásilky ke zpracování do konce směny.