Vstupní analýzy

Nejsme pouze dodavatelem softwaru, rozumíme skladové logice komplexně. Zpracujeme pro vás nezávislé logistické studie i detailní analýzy před samotnou implementací. Máme specialisty na všechny klíčové oblasti. Umíme zastřešit dodávku od návrhu přes realizaci po dlouhodobý servis. Napojujeme logistiku na byznys procesy zákazníků. Spolupracujeme také při výběrových řízeních na další technologie.

Byznys analýza

Byznys analýza

Společně budeme diskutovat nad klíčovými potřebami pro naplnění firemní strategie a zhodnotíme vaše plány. Navrhneme změny firemních procesů, připravíme akční plán s využitím moderních nástrojů a IT aplikací.

Cílem byznys analýzy je zmapování aktuálního stavu, zpracování strategických vizí společnosti zadavatele, příprava podkladů pro logistickou studii a následnou optimalizaci interní a externí logistiky s nasazením WMS. Podkladem jsou získané informace od vedení společnosti, prohlídka prostor a skladů, zmapovaní stávajících procesů.

Přínosem konzultací je zvýšení konkurenceschopnosti, tržního podílu a získání nových zákazníků, úspora nákladů změnou či zavedením nových firemních procesů s využitím IT aplikací, kontrola řízení a sledování plnění cílů s využitím nástrojů.

Logistická studie

Před samotným nasazením WMS provádíme komplexní zmapování aktuální logistických toků s vazbou na požadované rozšíření skladu. Navrhneme koncepci rozvoje interní logistiky v podmínkách růstu obratu a plánovaných změn. To vše ve 3 částech – vstupní analýza a posouzení podnikové logistiky, analýza skladového hospodářství a návrh programu změn. V případě zájmu můžeme provést pouze logistický audit a identifikovat úzká místa vašeho skladu.

Studie nasazení WMS

Zanalyzujeme vaše stávající postupy a navrhneme nejlepší řešení přímo pro vás. Cíl je jasný – zvýšit efektivitu, produktivitu a spolehlivost logistiky. Pomůžeme vám modernizovat váš sklad s prvky inteligentní logistiky.