Proč zapojit do řízení skladu umělou inteligenci

11. Led, 2019 | Novinky

Umělá inteligence (artificial intelligence) může v horizontu pěti až deseti let zásadním způsobem změnit logistické procesy nejen ve skladech, ale v celých logistických řetězcích. Společně s analýzou velkých dat (big data analytics), internetem věcí (internet of things) nebo třeba 3D tiskem mají reálnou šanci stát se klíčovými hybateli v oboru. Zatímco logistika na tak pronikavý rozvoj umělé inteligence teprve čeká, v jiných průmyslových oborech, jako například ve strojírenském či zpracovatelském průmyslu, k zavedení umělé inteligence do každodenního provozu už dochází, a to zejména ve výrobních a montážních linkách. Nejpádnějším příkladem reálného uplatnění umělé inteligence v automobilovém průmyslu je bezpochyby výroba samořídících (autonomních) vozidel se schopností učení.

Mezi největší očekávané přínosy aplikace umělé inteligence v logistice může patřit především automatizace celých logistických a skladových procesů, prediktivní (a učící se) řízení operací, ale také celkový rozvoj robotizace. Roboti usnadní nebo zcela převezmou rutinní, opakující se nebo fyzicky namáhavé činnosti napříč skladovými operacemi nebo v dopravě. To zcela jistě v konečném důsledku povede k vyšší efektivitě logistických operací a snížení nákladů, a tedy ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Za zvyšujícím se výkonem a dostupností umělé inteligence, ale také za snižujícími se náklady na její zavedení stojí především rozvoj algoritmizace, zmíněná analýza velkých dat, rozvoj takzvaného cloud computingu a také zlepšující se konektivita obecně. Podmínkou pro další rozvoj umělé inteligence a automatizace nejen v logistice je rozšíření nové generace bezdrátových sítí, jejich standardizace a samozřejmě legislativní podpora.

Lidé pochopitelně zůstanou i nadále srdcem logistiky, přestože robotizace a softwarová automatizace strukturu využívání lidských zdrojů v tomto odvětví změní. Vykonávání často se opakujících, fyzicky náročných činností bude podporováno vyspělými technologiemi, které lidem umožní, aby se věnovali smysluplnějším úkolům. Bude tak nezbytné vytvořit nové koncepty práce, které usnadní úkony stávajícím a stárnoucím zaměstnancům, ale které také přilákají mladé pracovníky a udrží je v oboru.

 

Kontaktujte nás a rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 | myteam@kvados.cz

Chcete být v obraze? Odebírejte náš newsletter.