Nadvláda robotů ve skladech

30. Čvn, 2021 | Novinky

Logistická revoluce, nahrazení lidské pracovní síly ve skladu, umělá inteligence v řízení skladových procesů. Máte pocit, že jste omylem otevřeli sci-fi knížku? Že tak daleko ještě nejsme? Moderní technologie se v tak dynamickém prostředí, jakým je logistika, hrnou kupředu nebývalým tempem, a když se bavíme o zásadní proměně přístupu ke skladování, hovoříme maximálně o řádech let. Stačí opravdu málo a může se stát, že konkurenci už nedoběhnete.

Pokud si zatím nejste jistí, jestli je to knížka s dobrým, nebo špatným koncem, můžeme vás pro začátek trochu uklidnit. Nepředpovídáme zotročení lidské rasy a konec světa. Naopak jsme přesvědčeni o tom, že zautomatizováním a robotizací skladu jenom získáte. Vyšší efektivitu, a tím pádem i zisk. V našich končinách ještě stále není robotizace intralogistiky úplně běžná, ale situace se mění každým dnem. Stačí si totiž spočítat investice a porovnat je s návratností, aby vám tenhle nápad už nepřestal vrtat hlavou… Pokud se rozhodnete jít cestou automatizace a robotizace, vypadá to na happy end, co říkáte? Pojďme si ale projít příběh list po listu, ať nepředbíháme.

 

Proč přemýšlet o robotizaci skladu?

Nedostatek (kvalitních) pracovníků

Logistika je jedním z oborů, kde můžeme pozorovat největší fluktuaci zaměstnanců. Často se jedná o méně kvalifikovanou práci, může se proto zdát, že najít náhradu za zaměstnance nebude tak náročné. Kdo se v logistice pohybuje a tuto situaci zažívá, bude určitě hlasitě nesouhlasit. Jako s každým náborem i se získáváním skladníků se pojí nemalé náklady. Nábor a následné zaškolení vyjde firmu až na statisíce ročně. A kdo mohl navíc počítat s celosvětovou krizí v podobě pandemie? V uplynulém roce pocítily sklady nedostatek především kvůli omezenému cestování pracovní síly ze zahraničí. A to byl například o Vánocích pro mnohé firmy velký problém.

Proces zaškolení významně usnadňuje kvalitní WMS, které vede kroky skladníka a dává mu přesné povely. Uvedení skladníka do procesu se tak zvládne v řádech dnů oproti dřívějším dlouhým měsícům. Pokud však chcete vidět výrazně lepší výsledky, měli byste začít přemýšlet o plné automatizaci skladu.

 

Růst e-commerce

S koronakrizí se pojí také vcelku pozitivní fakt, a to alespoň pro majitele e-shopů a e-commerce podnikání obecně. Toto odvětví se svezlo na vlně poptávky, která narostla společně se zavřenými kamennými obchody. Lidé nepřestali nakupovat, pouze vcelku logicky přesunuli svou pozornost do online prostředí. Nákupní zvyky byli schopni proměnit celkem rychle a e-shopy tak v posledním období mohly zaznamenat obrovský růst. Vedle radosti z rostoucího obratu to však firmy postavilo před velkou výzvu – jak poptávku uspokojit a zároveň udržet kvalitu služeb i rychlost dodání? Některé e-shopy se rozhodly využít fulfillmentových služeb sdílených skladů, jiné do toho šláply naplno a začaly budovat sklady vlastní. Jisté je jedno, kdokoliv chce využít situaci ve svůj prospěch, musí vystoupit ze zajetých kolejí a přijmout ve svých logistických procesech významnější změny. Expedice zakázek na principu 24/7, reakce na objednávky v řádech hodin, to vše vyžaduje modernizaci podpůrné infrastruktury a otevírá dveře využití robotizace.

Tak se tedy pojďme podívat na to, jak se může sklad proměnit v logistické centrum budoucnosti.

 

Revoluce ve skladu

Mnoho manažerů z oblasti obchodu, výroby, ale také logistických služeb se dnes zamýšlí nad možnostmi automatizace a robotizace. V oblasti průmyslové výroby již řada společností nasadila nějakou formu robotizace, ale pokud se zaměříme na oblast logistiky, tam je zatím většinově automatizace netknutá. Pokud hovoříme o automatizaci v logistice, většina manažerů si vybaví nanejvýš automatické vysokozdvižné vozíky nebo zakladače palet, beden či zboží nebo dopravníkové linky, které představují investice v desítkách milionů korun. Ale nasazení těchto automatizovaných zařízení má svá omezení; mají reálně dvakrát nižší operační rychlost a až dvojnásobně vyšší pořizovací cenu. A návratnost investice se posouvá na pět a více let.

Naše představa je trochu jiná. S nasazením moderních logistických robotů umíme zautomatizovat procesy ve skladech a zvýšit tak efektivitu o 200 až 300 procent, s návratností jeden až dva roky. To už jsou úplně jiná čísla!

 

Aktuálně využívané technologie

V současnosti jsou nejčastěji nasazovanými technologiemi u nás AGV vozíky nebo zakladače (Auto Guided Vehicle), které řeší oblast převozu a manipulace různých typů břemen ve skladu, od palet přes přepravky až ke zboží. Další oblast pokrývají takzvané ASRS systémy (Automated Storage and Retrieval System).

Nehodnotíme teď výrobní provozy automobilek, ale zajímají nás technologie v intralogistice. V této oblasti je skutečnost taková, že i ti největší dodavatelé mají na českém trhu prodané spíše jednotky kusů autonomních vozíků, zakladačů nebo retraků – používaných k manipulaci s paletami z regálových systémů na speciální, předem určené pozice.

Pokud se podíváme na míru automatizace, najdeme opět v jednotkách instalace paletových zakladačů postavených na principu jeřábových systémů, případně doplněných o shuttle vozíky pro variantu stohovacího skladování. Velmi rozšířené jsou potom automatické zakladače pro zboží a přepravky například od společnosti Kardex.

Další využívanou automatizační technologií v logistice jsou dopravníky, a to především v expedičních částech skladu. Většinou se jedná o neřízené dopravníky bez dalšího sofistikovaného řízení pomocí vah, křižovatek nebo třídičů, separátorů zásilek nebo robotických ramen pro paletizaci nebo depaletizaci.

 

Když nemůže Mohamed k hoře

Většina úsilí v oblasti automatizace skladu směřuje aktuálně k vychystávání zboží a jeho přípravě k expedici. Zapomeňte na tisíce, desetitisíce kroků napříč skladem. Skladník, takzvaný picker, má své stálé pracoviště a regály se zboží jezdí za ním. Tedy ne úplně samy, ale za pomoci automatizovaných vozíků. Tomuto trendu se říká Goods to Person (G2P), neboli zboží ke skladníkovi, a nese s sebou nemalé výhody. Jak už jsme zmínili, skladník neběhá po celém skladu, ale zůstává ve vymezené zóně. Z hlediska bezpečnosti to znamená, že jsou eliminována rizika zranění, zároveň je chráněno i zboží proti případným krádežím. Nezanedbatelným bonusem dnešní doby je i fakt, že nasazení robotů prodlužuje vzdálenost mezi jednotlivými skladníky, což je výhodné i z hygienického hlediska, jak ukázala aktuální corona krize. Sklad se tak stává méně zranitelným a není závislý na aktuální epidemiologické situaci. A konečně, co si budeme povídat, i ten nejsvědomitější skladník udělá občas chybu. Robot oproti tomu pracuje naprosto spolehlivě (samozřejmě za předpokladu, že má správně zadaná vstupní data a instrukce, ale od toho je tady kvalitní WMS).

Ze své pickovací stanice se už skladník postará o další kroky potřebné pro expedici zboží. Vybere potřebné zboží z přivezeného regálu a připraví do přepravky. Zůstane mu taková práce, pro kterou je naopak vhodnější člověk než robot. A i v této části skladovacího procesu se do budoucna nabízejí další možnosti automatizace při využívání postupně se zdokonalujících a zrychlujících robotických ramen.

 

Překonávání limitů

Takový robot, to je silák. I když automatizovaný vozík (AGV) vypadá spíše jako vysavač, unese od 25 až do 1 000 kilogramů. To je velká výhoda oproti lidské síle, kde je potřeba počítat s omezeními danými přírodou, ale i legislativou. Významná je také úspora času. Robot se po skladu pohybuje rychlostí až 1–2 metrů za sekundu a je tak schopen odbavit více zboží než člověk. Nárůst výkonu závisí na typu provozu, sortimentu, jeho velikosti a podobně, ale při nasazení robotů typu AGV se bavíme o navýšení expedičních výkonů běžně o 300 procent.

 

Velikost skladu

Díky robotizaci skladu můžete využít jeho plnou výšku, na kterou byste v případě manuálního skladování nedosáhli. Často jde o jedinou možnost, jak sklad zvětšit, proto tento faktor hraje v rozhodování velkou roli.
Dalším důležitým benefitem je větší zahuštění skladovací plochy, kde je opět standardem zahuštění o 50 procent více, možnost efektivního využívání výšky skladů díky schopnosti některých robotů manipulovat až do výšky 6,5 metru nebo využití mezaninových řešení.

Při využití automatických paletových systémů a speciálního řešení s shuttle vozíky můžete zúžit uličku až na úroveň něco málo přes 1 metr. Při kombinaci se skladováním a využitím možnosti stohovacího skladování se pak i zde bavíme o možnostech zahuštění skladu v řádu 50 a více procent.

 

Jak s roboty začít

Základem funkčního systému jsou dobře nastavené procesy. Často zjišťujeme (a to nejen u WMS), že u klientů je potřeba začít právě důkladnou analýzou a revizí procesů. Přistoupit rovnou k implementaci by přineslo více škody než užitku, protože spoustu zavedených postupů je možné upravit a zefektivnit ještě na papíře. Další častou a zcela pochopitelnou otázkou klientů bývá, jak si můžou ověřit, že se jim změny vyplatí, ať už jde o nasazení nového WMS, nebo o rozšíření systému o robotizovaná řešení. Odpovědí je analýza návratnosti, kterou po dohodě zpracujeme, a klient si tak udělá jasnou představu o tom, jaké úspory může očekávat. Obecně máme zkušenost, že investice do robotů se vám vrátí v horizontu 1–3 let, protože automatizace skladu s sebou nese nárůst efektivity až o 300 procent. A to považujeme za velice přesvědčivá čísla, co říkáte?

 

Propojení s dalšími systémy

Pro napojení robotizační techniky do skladu je potřeba mít nasazené WMS, není rozhodující, jak robustní nástroj používáte. Přicházíme s unikátním řešením na platformě myFABER®, které se umí napojit na jakýkoliv systém. Pokud zatím pro skladové operace využíváte funkce ERP a ve skladu WMS nevyužíváte, nebo pokud zvažujete změnu systému, můžeme společně začít na zelené louce, tedy tak, že nasadíme náš WMS systém mySTOCK®. Jestliže však už máte zavedené vlastní WMS, doplníme je o část, která umožní integraci a napojení robotů.

Unikátnost naší platformy myFABER® spočívá v její schopnosti řídit více typů robotických řešení od nezávislých a neintegrovaných výrobců, kteří mají každý své vlastní API a způsob integrace na nadřazené systémy. Platforma myFABER® je integruje a my ji propojíme pouze jednou s nadřazeným systémem – buď ERP, nebo WMS. Vy už pak jen postupně implementujete robotická řešení dle svých potřeb a preferencí. Díky rozsáhlým zkušenostem je to pro nás výrazně snadnější cesta než individuální integrace jednotlivých řešení odděleně.

 

A kdy se to vyplatí?

Nasazení robotizace dává smysl téměř vždy, ale ideálním stavem pro zavedení robotů do skladu je, když jej využíváte v co nejširším, tedy třísměnném provozu. V takovém případě totiž dosáhnete na nejvyšší možnou úsporu a navýšení efektivity. Nejvýhodnější je například expedice ve dvousměnném provozu a v třetí směně realizace příjmu nebo skladové optimalizace.
Zajímavou informací pro vás může být také to, že nabízíme možnost výhodného financování, pronájmu nebo modelu RaaS, SaaS. V případě potřeby vám také poskytneme pomoc při zpracování žádosti o získání dotace na pořízení moderních technologií.

 

Lépe jednou zažít než stokrát číst

A u robotů to platí dvojnásob. To, jak vypadají, fungují a pohybují se v reálném provozu, vám prozradí mnohem více než četba deseti článků na toto téma. Proto pro vás připravujeme otevření nového robotizačního showroomu, kde si nejnovější skladové technologie budete moci prohlédnout. Najdete nás v Paskově kousek od Ostravy, dejte nám vědět a rádi vás provedeme, prohlídky umožníme už od srpna.

V našich končinách stále stojíme na samotných počátcích automatizace ve skladech. Firmy si začínají uvědomovat nezbytnost robotizace a poohlížejí se po možnostech, které trh nabízí. Kdo bude rychlejší, upevní své místo v konkurenčním boji a získá obrovskou výhodu. A jak vypadá budoucnost? Drony, virtuální realita, strojové učení… Intralogistika má před sebou ještě velký kus cesty. Ale o tom zase třeba příště.

 

Zajímá vás robotizace? Kontaktujte nás, rádi vám zodpovíme všechny vaše otázky!

 

Kontaktujte nás, rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 mystock@kvados.cz