Optimalizujeme procesy podle kategorií ABC

27. Dub, 2021 | Novinky

mySTOCK® WMS nově optimalizuje skladové procesy podle kategorie prodejnosti sortimentu (ABC). Prodejnost počítá pro každý sortiment automaticky nebo je možné přenášet potřebná data z externího systému. Na základě vypočítané prodejnosti daného zboží či materiálu a s ohledem na rozložení skladových zón směřují zásoby do „správné“ části skladu tak, aby nejprodávanější sortiment byl nejrychleji dostupný a ten nejméně prodávaný byl skladován na vzdálenějších či hůře dostupných lokacích.

Princip ABC

Princip kategorií ABC je zapracován do všech používaných algoritmů (naskladnění, přeskladnění, doplnění zásob …). Pokud se pro některý sortiment kategorie prodejnosti výrazně změní, generuje systém úkoly k přemístění daných položek. Celý výpočet je poměrně komplikovaný a úkoly k přemístění vznikají v takovém pořadí, aby byl nejdříve přemístěn nejpotřebnější sortiment (a tedy už s prvním splněným úkolem byla ušetřena nejvíce zbytečná pochůzka po skladě). Dispečer má celý systém pod kontrolou také díky novým standardním sestavám.

Kontaktujte nás, rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 mystock@kvados.cz