Velký pomocník pro výrobní sklady: skladové jednotky

9. Srp, 2020 | Novinky

mySTOCK® WMS nově umožňuje práci se skladovými (logistickými) jednotkami. Těmi může být cokoliv, co je skladováno a manipulováno jako samostatný, unikátní celek. Skladová jednotka má vždy vazbu na sortiment a nabývá dalších vlastností: má konkrétní množství (vyjádřené v evidenční měrné jednotce), které je dále nedělitelné (skladová jednotka může být manipulována pouze jako celek). K dalším atributům patří například šarže, kvalita, datum výroby/exspirace, výrobní číslo, datum poslední kontroly, typ balení, přiřazení zakázky a podobně. Každá skladová jednotka je označena unikátním čárovým kódem. Může se jednat například o role textilie, sudy s chemickou surovinou…

Během skladových procesů získá systém načtením čarového kódu skladové jednotky všechny potřebné informace včetně množství, což přináší časovou úsporu a zpřesňuje procesy na mobilních terminálech. Při komunikaci s externími systémy (ERP, výrobní systém…) mohou být jednotlivé položky dokladů určeny až pro konkrétní skladovou jednotku nebo je výběr skladové jednotky ponechán na logice WMS (například ERP definuje pouze šarži nebo zakázku a WMS expeduje odpovídající skladovou jednotku).

Nedílnou součástí práce se skladovými jednotkami je pokročilá práce s množstvím – původní množství dokladu (například položky objednávky přijaté) je možné dle dalších nastavení a kontrol systému podkročit nebo překročit. Je to z jednoduchého důvodu – ne vždy je nutné (nebo i možné) vyhledat skladovou jednotku s konkrétním množstvím. Skladník tak může vybrat tu, která je nejblíže dostupná a rámcově splňuje podmínky úkolu.

Skladové jednotky jsou zapracovány do všech dokladů v mySTOCK®, ať už se jedná o příjemky, výdejky, nebo expediční doklady, a také do všech mobilních procesů na PDA, od předpříjmu až po inventury. Využívání skladových jednotek je vhodné všude tam, kde existuje požadavek na evidenci různě zabalených množství (typicky ve výrobních procesech). V automobilovém průmyslu mohou najít skladové jednotky specifické uplatnění jako označení kusů v dokladech dle VDA normy – načtení a zpracování příslušného čárového kódu (jako kódu skladové jednotky) je v mySTOCK® WMS rovněž podporováno.

Kontaktujte nás, rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 mystock@kvados.cz