Veškeré logistické úkony pod kontrolou

2. Úno, 2021 | Novinky

Efektivní provoz skladu je alfou a omegou moderního podnikatelského řetězce. Řešení mySTOCK® WMS proto pro naše zákazníky neustále vylepšujeme a nyní přicházíme s další novinkou, která spočívá nejen v evidenci jednotlivých logistických výkonů, ale především v jejich přehledném reportingu.

Oborová verze mySTOCK® WMS Logistics nově umožňuje evidovat poskytnuté logistické úkony a služby pro partnery (ukladatele zboží) v rámci všech podporovaných skladových procesů (ale i mimo ně) a vygeneruje výstup ve formě sestav s možností exportu dat. Jedná se o silný a automatizovaný nástroj, který transparentně – s vazbou až na doklad či položku dokladu – eviduje veškeré provedené služby spojené s logistikou a skladováním. Do budoucna tuto funkčnost možná ocení i zákazníci z jiných oborů pro lepší dokladování výkonu skladu v rámci firmy.

Administrativní úspora na straně zákazníka spojená se zavedením tohoto nástroje je opravdu značná, a to až v řádu jednotek pracovníků, kteří doposud tyto úkony museli evidovat ručně, popřípadě je různou formou „dolovali“ ze systému a následně skládali do celkových sestav a měsíční fakturace. Navíc s rizikem chyb, opomenutí či zpoždění a bez možnosti agregovaná čísla zpětně „rozložit“ až na jednotlivé doklady, což mohlo vést k nedorozumění mezi zákazníkem a  ukladatelem, proč je fakturovaná částka tak vysoká…

Sběr dat probíhá v mySTOCK® WMS automaticky na pozadí systému, případně systém pracuje s informacemi vloženými pomocí mobilního terminálu v přesně definovaných okamžicích. Děje se tak na PDA, buď systém o vstupní údaj přímo požádá, nebo si zapsání vyžádá skladník. Jde například o spotřebované množství balicího materiálu a jiné účtované položky, které nemohou vzniknout automaticky z jiných údajů a procesů. Provedenou činnost může zadat v serverové části systému rovněž dispečer, a to i zpětně. Data jsou ukládána do vyhrazené evidence s vazbou na kód služby a kód skupiny služeb, ukladatele, doklad, partnera, množství, měrnou jednotku a další. Kdykoliv během období nebo na konci sledovaného období (zpravidla měsíc) je možné uložená data seskupit do výsledné sestavy dle požadovaných parametrů. V dialogu sestavy lze určit délku období, ukladatele, konkrétní skupinu služeb nebo všechny skupiny a podobně. Výstupem je sestava nebo exportní soubor. I tento proces je možné automatizovat pomocí takzvaného automatického tisku, například do podoby e-mailových reportů. Prvního dne následujícího měsíce pak dorazí do e-mailové schránky ukladatele úplný rozpis všech poskytnutých služeb ke kontrole. A zákazník pak už jen na celkovou částku vystaví ukladateli fakturu.

Chcete znát podrobnosti, jak systém funguje? Neváhejte kontaktovat náš obchodní tým na adrese mystock@kvados.cz!

Kontaktujte nás, rádi se s vámi sejdeme: +420 597 403 403 mystock@kvados.cz